ETKİNLİKLER
Mardin İli İHH İle Kızılay Kızıltepe İlçe Başkanlığınca Mardin-Şırnak SMMMO'ya Ziyareti.
Mardin İHH(İnsani Yardım Vakfı)İl Başkanı ile Kızılay Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet TİMURAĞAOĞLU ile heyetindeki YMM Gökhan ÇELEBİOĞLU, Yön.Kurul Üyesi Mehmet BORAN Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına yeni hizmet binasının açılışı ve yeni görevi nedeniyle Oda Başkanı Hamit DURGAN ile yönetim ve diğer kuruldaki arkadaşların görevlerinde hayırlı ve başarı dileklerinde bulunmak üzere ziyarette bulunularak fikir alışverişinde bulunuldu.

Mardin İHH(İnsani Yardım Vakfı)İl Başkanı ile Kızılay Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet TİMURAĞAOĞLU ‘nun yapmış olduğu bilgilendirme de;İHH İNSANİ YARDIM VAKFINA YAPILAN AYNİ YARDIMLARIN TAMAMI, GELİRLERDEN İNDİRİLİRİLMESİ SÖZKONUSU OLUP VERGİ MUAFİYETİ BULUNAN VAKIFLARA YASALARIN TANIDIĞI AYRICALIKTIR. İfadesinde bulunularak Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4. bendine göre kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’u) aşmamak üzere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar ile Aynı Kanunun 89. maddesinin birinci fıkrasının 6. bendine göre Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin TAMAMI(%100’ü) gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

Yasanın verdiği bir imkan olduğu, bu imkan doğrultusundaGelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının 7, 8, 9,14 numaralı bentlerinde sayılan ödemeler üzerinden tevkifat yapma mecburiyetinden, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar istisna edilmiştir. Açıklamasında bulunuldu.

Oda Başkanı Hamit DURGAN’ nın yapmış olduğu açıklamada yapılan bu güzel ziyaretlerinden dolayı, sosyal, kültürel, dayanışma açısından karşılıklı memnuniyetlerinin dile getirildiği ziyaretlerinden ötürü Mardin İHH(İnsani Yardım Vakfı)İl Başkanı ile Kızılay Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet TİMURAĞAOĞLU ile heyetindeki YMM Gökhan ÇELEBİOĞLU, Yön.Kurul Üyesi Mehmet BORAN’a çalışmalarında başarı dileklerinde bulunularak teşekkürlerini ilettiler.
GÜNCEL ETKİNLİKLER
Odalar arası uygulama birlikteliği Haksız rekabet ve disiplin işlemleri çalıştayı
Mardin de KDV-ÖTV Uygulamaları Semineri Yapıldı
Mardin-Şırnak SMMM odasınca Nusaybin Vergi Dairesi Müdürlüğüne ziyaret
TÜRMOB 2.olağanüstü genel kurul toplantısına katılım sağladık
Mardin'de Bilirkişilik temel eğitimi verilmeye başladı
42. Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM odaları platform toplantısı
Mardin-Şırnak SMMM odasınca Artuklu Üniversitesi Rektör Vekili ve Okul Müdürü Prof.Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ’i ziyaret
Van'da gerçekleştirilen SMMM Platform toplantısı
Kızıltepe Eğitim-Bir-Sen heyeti başkan DURGAN'ı ziyaret etti
TÜRMOB 80.Başkanlar Kurulu toplantısı Ankara'da yapıldı
Mardin-Şırnak Mali Müşavirlerin iftar yemeği buluşması
Mardin-Şırnak SMMM Oda Başkanı Hamit DURGAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Hükümet Konağına ziyarette bulundu

MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLİC ACCONTANTS OF MARDIN-SIRNAK)