HABERLER
2023 Yılına Ait Defter Tasdik Fiyat Listesi
Sayın Üyemiz,

 Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Yönetim Kurulunun 18 Kasım 2022 tarih ve 2022/37 sayılı karar ile dönem sonu yapılması gereken 2023 yılına ait bilişim ve sarf işlemlerine ilişkin asgari ücret tarifesi; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları HAKKINDA YÖNETMELİK, ÜCRET VE DİĞER MALİ NİTELİKTEKİ UYGULAMALAR ile HAKSIZ REKABET YÖNETMELİĞİ’nin ilgi maddeleri esas ve dayanak alınarak tavsiye niteliğinde karar alınmıştır.

Defter Tasdik Fiyat Ücretleri için tıklayınız.
GÜNCEL HABERLER
SMMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2024 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Duyuru…
Enflasyon eğitimini SÜRGEM eğitmenimiz Sn. İbrahim Serhat ÖZDEMİR’in sunumuyla odamızda gerçekleştirdik.
Meslek Unvanının Haksız Kullanımı
MÖDAV & TURMOB işbirliği ile düzenlenen 41. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu.
Dijital Dönüşüme Uyum ve Hizmet Giderleri Katılım Payı Asgari Tarifesi Hakkında Duyuru
Sürgem Eğitim Programı
Mardin SMMMO Kurumlar Vergisi Eğitimi
Luca Eğitimi
Yeni Meslek Mensubu Cihat BALAMUR
56.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Platform Toplantısı
2023 Yılı Ücret Tarifesi

MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLİC ACCONTANTS OF MARDIN-SIRNAK)