HABERLER
2023 Yılına Ait Defter Tasdik Fiyat Listesi
Sayın Üyemiz,

 Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Yönetim Kurulunun 18 Kasım 2022 tarih ve 2022/37 sayılı karar ile dönem sonu yapılması gereken 2023 yılına ait bilişim ve sarf işlemlerine ilişkin asgari ücret tarifesi; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları HAKKINDA YÖNETMELİK, ÜCRET VE DİĞER MALİ NİTELİKTEKİ UYGULAMALAR ile HAKSIZ REKABET YÖNETMELİĞİ’nin ilgi maddeleri esas ve dayanak alınarak tavsiye niteliğinde karar alınmıştır.

Defter Tasdik Fiyat Ücretleri için tıklayınız.

MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLİC ACCONTANTS OF MARDIN-SIRNAK)