HABERLER
SMMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Mehmet Ali Kurtay, 2024 yılı mali müşavirlik asgari ücret tarifesine yönelik zam taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletti.

 

Ülkede yaşanan yüksek enflasyon karşısında, mali müşavirlik asgari ücretlerinin önemli ölçüde erimesi nedeniyle birliklerince 4 aydır çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Kurtay, Tarifeye ilişkin beklenti ve taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dahil Bakanlığın hemen her kademesine detayları ile anlattıklarını belirtti.


Mali müşavirlik asgari ücret tarifesine yüzde 106 oranında zam yapılması gerektiği vurgulayan Kurtay, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla mücadeleyi gerekçe göstererek tarifeye yeniden değerleme oranının yüzde 58 üzerinde bir zam yapılmayacağı yönünde cevap aldıklarını ifade etti.


Mali müşavirlik ücretlerinin enflasyonu artıran bir unsur olarak değerlendirilmesine katılmadıklarını vurgulayan Kurtay, şu ifadelere yer verdi:"Son yıllarda mali müşavirlik mesleğinin en temel girdileri olan asgari ücrette, sarf malzemelerinde, posta ücretlerinde ve enerjide meydana gelen artış oranları ile mesleki tarifemizde yapılan toplam artış oranları dikkate alınarak sadece yaşanan reel kayıplarımızın giderilmesi amacıyla tarifemizde 2023 yılı mevcut tarifemizin yüzde 106 oranında artırılması beklenirken, yüzde 58 oranında artışın yapılması ekonomik gerçeklikle ilgisi bulunmayan ve gerçek hayatta uygulanabilir olmayan bir tarife yapısının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ülkemizin vergi gelirlerinin toplanmasını sağlayan, özellikle bu yıl ve izleyen yıllarda enflasyon muhasebesi uygulayarak işletmelerimizin mali tablolarının gerçek durumu ifade etmesine ve bunun sonucunda da ülkemiz vergi gelirlerinde beklenen artışı gerçekleştirecek meslek grubu için hazırlanan tarifede artış oranının yüzde 58 olarak belirlenmesi, bu meslek mensuplarının reel kayıplarının daha da artmasına ve iş yapabilme motivasyonunun azalmasına sebep olacaktır." 
  

SMMM ücret tarifesi için tıklayınız.

MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLİC ACCONTANTS OF MARDIN-SIRNAK)