HABERLER
MUHASEBE HAFTASI KUTLAMASI VE ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ SORUNLAR.
Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hamit DURGAN Muhasebe Haftası nedeniyle, Muhasebe haftasının kutlamasında çözüm bulunması gereken mesleki sorunları dile getirerek şu açıklamalarda bulundu:

Tüm Meslek Mensubu Arkadaşlarımın 1-7 Mart Muhasebe Haftası Kutlu Olsun.Bu hafta etkinliğinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkında lığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanıldığı hafta münasebetiyle biz meslek mensuplarının öteden beri Sorun Olarak görmekte olduğumuz ve meslek mensupların sağlık açısından son olarak yaşanan bunalımlara, kalp krizine dahi mahal görünen nedenlerle bu sorunların çözülmesi kaçınılmaz bir unsur olarak görmekteyiz. Bu nedenle:

ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ SORUNLARIMIZ…

1-) Mükellefler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler arasında 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanuna göre düzenlenen meslek sözleşmesine göre; meslek mensubu mükellefler adına vergi dairelerine ve sosyal güvenlik kurumlarına verilmesi gereken beyanname ve bildirimleri verilmek zorundadır.

Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatına göre beyanname ve bildirimlerin son günlerine meslek mensuplarının 1.derecede akrabalarının vefatı ya da bayan meslektaşların beyannamenin son gününde doğum yapması gibi mesleği icra etmesini engelleyen durumlarda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Beyannamenin zamanında verilmemesi ile sorumluluğunu aldığı mükellefler özel usulsüzlük cezasına çarptırılmakta olup resmi olmasa da meslek mensubuna rücu edilmektedir.

2-) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md 1’e göre serbest meslek erbabı hizmeti ifa ettiği anda vergi doğmakta iken Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslekte verginin oluşması tahsilât esasına bağlanmıştır.

Bu çelişkili durumda meslek mensubu hizmet yaptığı ancak ücretini alamadığı mükellefler için serbest meslek makbuzu kesmekte, gelir vergisinde beyan etmez iken KDV’yi ise ödemektedir. Meslek mensubunun KDV yükünün alınması için 1/9 oranında tevkif at uygulaması yapılırsa bu sorun aşılabilecektir. KDV oranında indirim yapılması uygun olacaktır.

3-) 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun ile Haziran ayına ait beyannameler yine Temmuz ayı içerisinde verilmekte ve meslek mensupları mali tatilde de bürolarından dışarı çıkamamaktadır.

4-) Bağımsız Denetçileri unvanı almış meslek mensuplarının uluslararası denetim firmaları ile rekabet edebilmesi için Yeşil Pasaport hakkı tanınması.

5-)Vergi ile ilgili davalara meslektaşların katılabilmesi, Vergi Mahkemelerine dava açma yetkisi verilmesi.

6-)Meslek Mensuplarının tahsilât sorunlarının giderilmesi adına ücretlerin Maliye Bakanlığı kanalıyla tahsiline imkân sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması.

7-)Yeni meslek mensuplarının büro açabilmeleri için KOSGEB’den destek alabilme imkânı sağlanması.

8-)Gelir Vergi Kanunu mükerrer 120.madde gereğince 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin kaldırılması “ hususlarını dile getirdi.Çözüm bulunması gereken mesleki sorunlarımızın giderilmesi noktasındaki duygu ve düşüncelerle 1-7 Mart Muhasebe Haftası Kutlu Olsun.

MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLİC ACCONTANTS OF MARDIN-SIRNAK)