HABERLER
Mardin-Şırnak SMMM Odasınca Defter Beyan Sistemi Konulu Seminer Yapıldı
Mardin-Şırnak Mali Müşavirler Odası ile Mardin Deftarlığı işbirliğiyle Mali Müşavirler Odasının Eğitim Salonunda 28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 14.00 da 17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 486 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile yeni getirilen Defter-Beyan Sistemi konulu Seminer yapıldı.

Seminerde sunumu yapmak üzere katılımlarıyla gerçekleştirilen Mardin Defterdarlığı Vergi Dairesi Müdürü Hakan ATABEY ile Sunumu yapan Mardin Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Hatice TOKMAK konuyla ilgili verimli geçen sunumunun ardından seminer sonlandı. 

Konuyla ilgili olarak Mardin-Şırnak Mali Müşavirler Odası Başkanı Hamit DURGAN’nın Kamuoyunun bilgilenmesi açısında muhatap vergi mükelleflerin aşağıda belirlenen hususların öğrenilmesinde fayda görüleceği düşüncesiyle şu açıklamalarda bulundu: 

Defter Beyan Sistemi; Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesini sağlayan bir sistemdir.Bu nedenle:

1)Defter beyan sistemini ; Serbest Meslek Erbapları, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar, Basit Usule tabi olanlar tutacaklardır.

2)1 Ocak 2018 tarihinden itibaren basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları defterlerini elektronik ortamda tutmaya başlıyor.

3) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler defterlerini elektronik ortamda tutmaya başlıyor. 

4)Sisteme başvuru tarihleri olarak 31.12.2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31.1.2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30.6.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

5)Sisteme başvuru https://www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

6)Defter beyan sistemini kullanmak için e-imza veya mali mühür almaya gerek yoktur. 486 Seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Defter Beyan Sistemini kullanmak için gerekli başvurunun nasıl yapılacağı ve sistemin hangi suretle kullanabileceği açıkça belirtilmiş olup, bu sistemi kullanacakların e-imza veya mali mühür almaları gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.
GÜNCEL HABERLER
Türmob'dan Meslek Mensuplarına Özel İndirim
52 NCi DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU SMMM ODALARI PLATFORM TOPLANTISI DİYARBAKIR DA YAPILDI…
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sözleşme Beyannamesi ile ilgili 15.02.2021 tarihli 500 sayılı yazımız
ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK Mali Müşavirlik Bürolarında Pandemiye Karşı Uyulması Gereken Hususlar
MARDİN –ŞIRNAK İLLERİNE BAĞLI VERGİ DAİRELERİNDEKİ PERSONEL İHTİYACI EKSİKLİĞİ BİRAN EVVEL GİDERİLMELİ.
MARDİN DE 47 NCİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI PLATFORM TOPLANTISI YAPILDI.
MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ YENİ HİZMET BİNASI GÖRKEMLİ BİR KATILIM HEYETİYLE AÇILIŞ YAPILDI.
MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ HİZMET BİNASINA TAŞINDI
MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA HAMİT DURGAN SEÇİLDİ
23. OLAĞAN GENEL KURULU
MARDİN DE 2019 YILI İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA İSTİ HDAM TEŞVİKLERİ VE DESTEKLERİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ…
MUHASEBE HAFTASI KUTLAMASI VE ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ SORUNLAR.

MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLİC ACCONTANTS OF MARDIN-SIRNAK)