HABERLER
KAÇIRILMAYACAK FIRSAT
Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hamit DURGAN 7143 sayılı yasa ile ilgili vergi mükelleflerinin kamuya olan borçları ile serbest meslek mensuplarının odalara olan borçlarının ödenmesinde kaçırılmayacak fırsat olarak değerlendirilmesi ve yasal olarak bu olanağın kazanılması, kaçırılmaması ve müracaatların başlanıldığı bilgisinde bulunarak konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulunuldu : 

Bilindiği üzere “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 7143 sayılı düzenleme ile 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çok geniş bir alanda düzenleme yapan Kanun öncelikli olarak; kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi, dava açma ya da yargı aşamasında olan mevcut ve muhtemel ihtilafların sonlandırılması, inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemlerde vergilerin yüzde 50’sinin ve cezaların tamamından vazgeçilmesi, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi ve varlık barışını düzenliyor.

Ayrıca, SMMM ve YMM’lerin bağlı olukları Odalara olan borçları ile Odaların TÜRMOB’a olan borçları, avukatların Barolara olan borçları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan aidat borçları, esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan borçları konularında düzenleme yapılmıştır.

Meslek mensuplarının Odalara olan başvuru ve ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir.

Son Başvuru süresi………………………………………………………………. 31 Temmuz 2018 

İlk taksit ödeme süresi …… ………………………………………………31 Temmuz 2018

Toplam taksit sayısı Aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105), 

4) On sekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

ORTAK HÜKÜMLER

Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. – Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. 

Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi haberler ve duyurular bölümünde detaylı olarak yayımlanmıştır. İlgililerin bu imkândan daha fazla yararlanmak üzere Serbest meslek mensuplarının bağlı oldukları odaya ve vergi mükelleflerinin ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerine uğramaları gerekmektedir.
GÜNCEL HABERLER
Luca Eğitimi
Yeni Meslek Mensubu Cihat BALAMUR
56.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Platform Toplantısı
2023 Yılı Ücret Tarifesi
Muhasebe ve Müşavirlik Ücretler Eridi Mali Müşavirler Zor Durumda!!!
2023 Yılına Ait Defter Tasdik Fiyat Listesi
YMM Fethullah DEMİR Yeniden Değerlendirme Uygulamaları Eğitimi
TKDK Genel Koordinatör Erdal ÇELİK 'i Ziyareti
Mardin il ve ilçeleri ile Şırnak il ve ilçelerinde meslektaşlarımızı ofislerinde ziyaretlerde bulunmaktadırlar.
Mardin Milletvekilimiz Sayın Cengiz DEMİRKAYA ve AK Parti Savur ilçe başkanı sayın Mehmet Ensari KAVAK ziyaretimize geldiler.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun.
TÜRMOB.24 GENEL KURUL TOPLANTI RESİM GELERİSİ

MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLİC ACCONTANTS OF MARDIN-SIRNAK)