DUYURULAR
Defter Beyan Sistemi
Defter beyan sistemini kullanmak için e-imza veya mali mühür almaya gerek yoktur.

486 Seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Defter Beyan Sistemini kullanmak için gerekli başvurunun nasıl yapılacağı ve sistemin hangi suretle kullanabileceği açıkça belirtilmiş olup, bu sistemi kullanacakların e-imza veya mali mühür almaları gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLİC ACCONTANTS OF MARDIN-SIRNAK)