DUYURULAR
2024 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Duyuru…

2024 YILI SM, SMMM ve YMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN DUYURU

Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon karşısında, mali müşavirlik asgari ücretlerinin önemli ölçüde erimesi nedeniyle Birliğimizce yaklaşık 4 aydır çalışmalar yürütülmüş, tarifeye ilişkin beklenti ve taleplerimiz Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK dahil Bakanlığın hemen her kademesine detayları ile anlatılmıştır.

Birliğimizce mali müşavirlik asgari ücret tarifesine yüzde 106 oranında zam yapılması gerektiği hesaplanmış ve buna göre hazırlanan tarife taslağı gerekçeleri de ortaya konulmak suretiyle onay için Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulmuştur. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla mücadeleyi gerekçe göstererek tarifeye yeniden değerleme oranının (yüzde 58,46) üzerinde bir zam yapılmayacağını belirtmiş, bütün uğraşlarımıza karşın tarife bu şekilde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Ülkemizin enflasyonla mücadelesine saygı duymakla beraber, diğer meslek grupları için dikkate alınmamasına rağmen mali müşavirlik ücretlerinin enflasyonu artıran bir unsur olarak değerlendirilmesine katılmıyor ve 2024 yılı Tarifesinin bu haliyle uygulanabilir olmadığını düşünüyoruz.

Son yıllarda mali müşavirlik mesleğinin en temel girdileri olan asgari ücrette, sarf malzemelerinde, posta ücretlerinde ve enerjide meydana gelen artış oranları ile mesleki tarifemizde yapılan toplam artış oranları(*) dikkate alınarak sadece yaşanan reel kayıplarımızın giderilmesi  amacıyla tarifemizde 2023 yılı mevcut tarifemizin yüzde  106 oranında artırılması beklenirken, yüzde 58 oranında artışın yapılması ekonomik gerçeklikle ilgisi bulunmayan ve gerçek hayatta uygulanabilir olmayan bir tarife yapısının ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Ülkemizin vergi gelirlerinin toplanmasını sağlayan, özellikle bu yıl ve izleyen yıllarda enflasyon muhasebesi uygulayarak işletmelerimizin mali tablolarının gerçek durumu ifade etmesine ve bunun sonucunda da ülkemiz vergi gelirlerinde beklenen artışı gerçekleştirecek meslek grubu için hazırlanan tarifede artış oranının yüzde 58 olarak belirlenmesi, bu meslek mensuplarının reel kayıplarının daha da artmasına ve iş yapabilme motivasyonunun azalmasına sebep olacaktır.

Belirtilen tüm bu durumlar nedeniyle, Bakanlıkça yayımlanan tarifeye göre meslek mensuplarının iş yapabilmesi mümkün değildir. Bu durum, mali müşavirlik ofislerin sürdürülebilirliğini de ciddi şekilde tehdit etmektedir. Ekonomik veriler ışığında tarifede yapılması gereken artış oranının yüzde 106 olduğu tüm bilimsel parametreler dikkate alınarak ortaya konulmuştur. Bu orana göre hazırlanan tarife taslağı E-Birlik Yazılımına yüklenmiş olup, meslek mensuplarımızın bu önerilen ücretlerin altında iş yapmamaları gerekmektedir.

Mevcut tarifenin uygulanamaz hale geldiği konusunda fikir birliğine varılmış olup, tarifenin reformist bir bakış açısıyla, çağdaş ve uygulanabilir yeni bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü de paylaşmak isteriz. 

Mesleki kamuoyuna duyurulur.

 

(*) Mali Müşavirlik Mesleğinin temel girdilerinde 2017 ila 2023 yılları arasında yaşanan artış oranlarını gösteren tabloya aşağıda yer verilmiş olup, bu süreç dahilinde tarifedeki ücretlerde yaşanan toplam artış ise 2,6 kat olmuş ve tüm bu parametrelere göre yaşanan ortalama reel kayıp düzeyi (2017 yılı tarife ücretine göre) ise 3,5 kat olmuş,  sadece bu reel kaybın giderilmesi ve 2024 yılı için Orta Vadeli Programda ilan edilen 2024 yılı tahmini enflasyon oranı (yüzde 65) dikkate alındığında 2024 yılı ücretinin 2023 yılı ücretine göre asgari yüzde106 oranında artırılması gerektiği hesaplanmıştır.

 

ASGARİ ÜCRET ARTIŞ ORANI

6,74 KAT

Yİ-ÜFE ARTIŞ KATSAYISI (2017 Ocak-2023 Eylül)

(Kira vb. tüm temel giderlerde yaşanan oranı temsil etmektedir)

8,65 KAT

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ORTALAMA ARTIŞ ORANI

8,58 KAT

DÖVİZ KURLARINDAKİ ORTALAMA ARTIŞ ORANI

6,26 KAT

KÂĞIT FİYATLARINDAKİ ORTALAMA ARTIŞ ORANI

4,00 KAT

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ORTALAMA ARTIŞ ORANI

6,06 KAT

 

 

 

MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLİC ACCONTANTS OF MARDIN-SIRNAK)