HABERLER
Mardin ve Şırnak İl ve İlçelerinde Uygulanacak Tavsiye Niteliğindeki Asgari Ücret Tarifesi hk.

Değerli Üyemiz,


2021 yılı ücretlerine %25 artış oranı uygulanarak hazırlanan “2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi” 22 Aralık 2021 tarih 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


İçinde bulunduğumuz yılda yaşanan yüksek enflasyon (Tuik verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50) olması nedeniyle mesleki faaliyetlerimizin sürdürülmesinde gerekli olan personel, kira, elektrik, kırtasiye, ulaşım, vb. giderlerin tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiştir.


Yaşanan yüksek enflasyondan kaynaklanan fiyat artışları nedeniyle, asgari ücret tarifesinde yer alan ücretler  yetersiz kalmış, meslek mensuplarının  faaliyetlerini sürdürebilmesi olanaksız hale gelmiştir.


TURMOB tarafından 2022 yılı asgari ücret tarifesinin enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi edecek şekilde yeniden güncellenerek yayınlanması talebine rağmen, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca bugüne kadar herhangi bir güncelleme yapılmadığından  01.07.2022-31.12.2022 dönemi için Mardin ve Şırnak il ve ilçelerimizde uygulanacak asgari ücret tarifesindeki tutarlar tavsiye niteliğinde olmak üzere %60 oranında arttırılarak bilgilerinize sunulmuştur.


Yeni tarifeye titizlikle uyulması dileklerimle, çalışmalarınızda başarılar dilerim.


Saygılarımla,


Başkan

Mehmet Ali KURTAYAsgari ücret tarifesi için tıklayınız.

MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLİC ACCONTANTS OF MARDIN-SIRNAK)