HABERLER
MARDİN –ŞIRNAK İLLERİNE BAĞLI VERGİ DAİRELERİNDEKİ PERSONEL İHTİYACI EKSİKLİĞİ BİRAN EVVEL GİDERİLMELİ.
Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasınca yapılan araştırmada Mardin ile Şırnak İllerine bağlı ve işlevi itibariyle önem arz eden tüm vergi dairelerinde hizmetin yürütülmesinde çalışan eleman eksikliği Mevcut olduğu ve biran evvel eksik personel ihtiyacının giderilmesi gerektiği tespiti yapılmıştır.

Vergi daireleri, verginin toplanmasında etkin bir konum işlevi görmektedir. Bu etkin işlevin yürütülmesinde çalışan personellerin önceden belirlenmiş ihtiyaç halindeki sayı doğrultusunda personelin çalışılması gerektiği, verimliliğin bu doğrultuda sağlanılması gerekliliği unutulmamalıdır.

Personel eksikliği, gerek verginin toplanmasında ve vatandaşa yapılan hizmetteki verimlilik eksikliğe mahal verileceği kaçınılmaz olunmaktadır. İyi bir hizmet, mevcudu yeterli iyi bir sistem ve personellerle ancak sağlanılabilmektedir.

Dolayısıyla Vergi hizmeti ülkemiz için kaçınılmaz bir unsurdur. Ülke kalkınmamızın ana kaynağı vergilerdir. Bu unsurun sağlanılmasında vergi dairelerindeki hizmetin yürütülmesinde çalışan personel eksikliğin giderilmesi ve yeterli sayıda personelin sağlanılması Maliye Bakanlığınca biran evvel giderilmelidir.

Başta Mardin ile Şırnak ili olmak üzere Bu yöndeki eksik personellere ilişkin araştırma tüm illeri kapsayacak şekilde gözden geçirilmeli ve mevcut eksik personel sorunu karşılanmalı ve giderilmelidir.

Hamit DURGAN 

Oda Başkanı
GÜNCEL HABERLER
Türmob'dan Meslek Mensuplarına Özel İndirim
52 NCi DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU SMMM ODALARI PLATFORM TOPLANTISI DİYARBAKIR DA YAPILDI…
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sözleşme Beyannamesi ile ilgili 15.02.2021 tarihli 500 sayılı yazımız
ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK Mali Müşavirlik Bürolarında Pandemiye Karşı Uyulması Gereken Hususlar
MARDİN –ŞIRNAK İLLERİNE BAĞLI VERGİ DAİRELERİNDEKİ PERSONEL İHTİYACI EKSİKLİĞİ BİRAN EVVEL GİDERİLMELİ.
MARDİN DE 47 NCİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI PLATFORM TOPLANTISI YAPILDI.
MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ YENİ HİZMET BİNASI GÖRKEMLİ BİR KATILIM HEYETİYLE AÇILIŞ YAPILDI.
MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ HİZMET BİNASINA TAŞINDI
MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA HAMİT DURGAN SEÇİLDİ
23. OLAĞAN GENEL KURULU
MARDİN DE 2019 YILI İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA İSTİ HDAM TEŞVİKLERİ VE DESTEKLERİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ…
MUHASEBE HAFTASI KUTLAMASI VE ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ SORUNLAR.

MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLİC ACCONTANTS OF MARDIN-SIRNAK)