HABERLER
MARDİN –ŞIRNAK İLLERİNE BAĞLI VERGİ DAİRELERİNDEKİ PERSONEL İHTİYACI EKSİKLİĞİ BİRAN EVVEL GİDERİLMELİ.
Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasınca yapılan araştırmada Mardin ile Şırnak İllerine bağlı ve işlevi itibariyle önem arz eden tüm vergi dairelerinde hizmetin yürütülmesinde çalışan eleman eksikliği Mevcut olduğu ve biran evvel eksik personel ihtiyacının giderilmesi gerektiği tespiti yapılmıştır.

Vergi daireleri, verginin toplanmasında etkin bir konum işlevi görmektedir. Bu etkin işlevin yürütülmesinde çalışan personellerin önceden belirlenmiş ihtiyaç halindeki sayı doğrultusunda personelin çalışılması gerektiği, verimliliğin bu doğrultuda sağlanılması gerekliliği unutulmamalıdır.

Personel eksikliği, gerek verginin toplanmasında ve vatandaşa yapılan hizmetteki verimlilik eksikliğe mahal verileceği kaçınılmaz olunmaktadır. İyi bir hizmet, mevcudu yeterli iyi bir sistem ve personellerle ancak sağlanılabilmektedir.

Dolayısıyla Vergi hizmeti ülkemiz için kaçınılmaz bir unsurdur. Ülke kalkınmamızın ana kaynağı vergilerdir. Bu unsurun sağlanılmasında vergi dairelerindeki hizmetin yürütülmesinde çalışan personel eksikliğin giderilmesi ve yeterli sayıda personelin sağlanılması Maliye Bakanlığınca biran evvel giderilmelidir.

Başta Mardin ile Şırnak ili olmak üzere Bu yöndeki eksik personellere ilişkin araştırma tüm illeri kapsayacak şekilde gözden geçirilmeli ve mevcut eksik personel sorunu karşılanmalı ve giderilmelidir.

Hamit DURGAN 

Oda Başkanı

MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLİC ACCONTANTS OF MARDIN-SIRNAK)