BAŞKANIN MESAJI

Değerli Meslektaşlarım…

Mardin –Şırnak SMMM odamız amaç ve görevi icrasında meslek mensubu üyelerimize kaliteli hizmet sunmayı, bu hizmetin sunulmasında meslek mensubumuzun memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışı ile hareket etme bilinci içinde olacaktır.


Bizler SMMM olarak toplumdaki defter tutan ve beyanname veren iş insanı algısını değiştirerek, verdiğimiz hizmetlerin mali danışmanlık ve denetim çerçevesinde güvenilir işletme danışmanı misyonuyla ekonomimizin önemli etkin bir paydaşı olduğumuz ve bundan böyle kurumsallaşarak, iş kalitesini arttıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe hazırlanmamız kaçınılmaz olacaktır…


Bir ülkenin kalkınmasında iyi bir verginin toplanmasıyla önemlilik arz eder. Milli gelirimizin ana kaynağı vergilerdir, bu gelirin saglanmasında da kamu adına bizler meslek mensubu olarak görev düşmektedir. 13.06.1989 tarihinde kabul edilen 3568 Sayılı yasa ile meslek yasamız kurulmuştur. Bizlere sunulan bu yasal dayanağımızla Meslek Mensubu olarak yapacağımız işlerde gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin ticari faaliyetlerindeki verginin toplanmasında, hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan Mali Müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştirmemiz gerektiği, verdiğimiz hizmetlerle yarınları umutla, ekonominin güçlü etkin bir paydaşı olarak şekillenmemiz kaçınılmaz olacaktır…


Hep birlikte ülkemizin ekonomik kalkınması, mesleğimizin sadeleştirilmiş daha iyi bir ortam, kalite, öncü, güven, aydın, şeffaf, sağlık, huzur, neşe ve bol kazançlı yarınlara ulaşılması dileğiyle…


En içten saygılarımla…

MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLİC ACCONTANTS OF MARDIN-SIRNAK)