HABERLER
23. OLAĞAN GENEL KURULU
Sayın Üyemiz;

23.Olağan (Seçimli) Genel Kurulumuz, Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 25/05/2019 Cumartesi günü (Genel Kurul ) 26/05/2019 Pazar günü ( Seçim ) yapılacaktır.

İlk toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamaması halinde 08/06/2019 Cumartesi günü( Genel Kurul) 09/06/2019 Pazar günü (Seçim) aynı yer, saat ve aynı gündem maddeleri ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

 Bilgilerinize ve Genel Kurul’a katılımınızı Arz/Rica ederim.

Hamit DURGAN
Oda Başkanı


1.Gün  

25 / 05 /2019       CUMARTESİ( GÖRÜŞMELER ) SAAT:10:00


1. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DIVANININ SEÇİMİ

2.SAYGI DURUŞU, İSTİKLAL MARŞI VE DİVANA GENEL KURUL TUTANAKLARININ İMZALANMA YETKİSİNİN VERİLMESİ,

3.SEÇİME KATILACAK YÖNETİM, DENETLEME VE DİSİPLİN KURULU İLE BİRLİK DELEGESİ ADAYLARININ DİVAN’A BİLDİRİLMESİ SÜRESİNİN BAŞLATILMASI,

4.SİNEVİZYON GÖSTERİSİ,

5.ODA BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI,

6.KONUKLARIN TANITILMASI VE KONUŞMALARI,

7.DİVANA BİLDİRİLEN SEÇİME KATILACAK YÖNETİM, DENETLEME VE DİSİPLİN KURULU ADAYLARININ VE BİRLİK DELEGE LİSTELERİNİN OKUNMASI VE TANITILMASI, OY PUSULASINDAKİ YERLERİNİN TESPİTİ,

8.YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU, KESİN HESAP RAPORU VE DENETLEME KURULU RAPORLARININ OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ,

9.YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ AYRI AYRI AKLANMASI,

10.ODA YÖNETİM KURULUNA TAŞINMAZ ALIM SATIM YETKİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ,

11.BÜTÇE ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI,

12.DİLEKLER VE KAPANIŞ


2.Gün

26/05/2019 PAZAR (SEÇİMLER)  SAAT:09:00- 17:00

  • YÖNETİM,DENETLEME VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ İLE BİRLİK DELEGELERİNİN SEÇİMİ.

TOPLANTI  YERİ

Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu Diyarbakır

Yolu Üzeri Kimlik Mağazası Karşısı, Kahvaltıcı Kadri  Usta Yanı 1 Kat

ARTUKLU/MARDİN

MARDİN-ŞIRNAK SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLİC ACCONTANTS OF MARDIN-SIRNAK)